ข่าวและประกาศ

กำหนดสอบซ่อมกลางภาค 2/2561

 
 
รูปภาพของวิรุธ ยังมีสุข
กำหนดสอบซ่อมกลางภาค 2/2561
โดย วิรุธ ยังมีสุข - Friday, 4 January 2019, 8:40AM
 

กำหนดสอบซ่อมกลางภาค 2/2561 

ข้อสอบมีจำนวน 30 ข้อ  ให้เวลาในการทำ 30 นาที  

ต้องทำให้เกินครึ่งถึงจะผ่าน

สามารถเข้าทำข้อสอบได้ตั้งแต่ วันนี้  ถึง วันที่ 12 มกราคม  2562  เท่านั้น